Projektering

Spindeltrapper

Vort projekteringskontor er til rådighed med dimensionering og tegning af den ønskede spindeltrappe.

Hver spindeltrappe tegnes specielt og tegning fremsendes til godkendelse inden produktion.

Ved projektering af spindeltrapper skal der tages hensyn til trapperadius, trinhøjde og antal trapper pr. omdrejning.Trapperadius

Trapperadius forstås som målet fra trappens centerpunkt til yderkant af håndliste.Weland fremstiller spindeltrapper med en radius fra 600 til 1500 mm.Trinhøjde (stigning)

Trinhøjden vælges ud fra den givne højde mellem start og afstigning. Den egnede radius og antallet af trin pr. omdrejning bestemmer derefter trinhøjden.

Trinhøjden bør ligge mellem 160 og 220 mm. Jo lavere trinhøjde der vælges, desto dybere skal trinnet være. En normal trinhøjde ligger fra ca. 170 til 180 mm.

Formlen for trinhøjde er 2 x h + B = 580-640.Højre- eller venstresvingende trappe

Weland spindeltrapper kan fremstilles højre- eller venstresvingende. Ved højresvingende er centrumrøret på højre side - set nedefra.

Højresvingende

Højresvingende

Venstresvingende

VenstresvingendeFrihøjde

Frihøjden på trappen må ikke komme under 2100 mm. Højden måles mellem to punkter, der befinder sig lige under hinanden.

Mål fra overkanten på det nederste trins forkant til underkanten på reposens (trin) bagkant.Trappeudformning

Af hensyn til valg af trappeudformning findes nedenfor Trinskabeloner og Trappemål. De i målskitsen mørke felter er de trapper som 100% overholder BR Bygningsreglementets krav til flugtveje. Øvrige anvendes til industrien. Arbejdstilsynets krav er opfyldt fra og med radius 800 mm uden materiel og med radius 1000 mm ved transport af materiel.

Trappemål

Radius / trin pr. omdr. Grund midt i fribredden Grund i udv. ganglinje 250 mm fra radius Fribredde mellem spindel og håndliste

600/14

600/15
600/16

138

129
121

157

147
137

489

489
489

700/15

700/16
700/17
700/18

150

141
132
125

188

177
166
157

589

589
589

589

800/16

800/17

800/18

800/19

800/20

160

151

142

135

128

216

203

192

182

173

689

689

689

689

689

900/16

900/17
900/18
900/19
900/20
900/21

180

169
160
151
144
137

255

240
227
215
204
194

789

789
789

789

789

789

1000/16
1000/17

1000/18

1000/19
1000/20
1000/21
1000/22
1000/23

200
188

177

168
159
152
145
138

294
277

262

248
236
224
214
205

889
889

889

889
889
889
889
889

1100/18

1100/19
1100/20
1100/21
1100/22
1100/23
1100/24

195

184
175
167
159
152
146

297

281
267
254
243
232
222

989

989
989

989

989

989

989

1200/17
1200/18
1200/19
1200/20
1200/21
1200/22
1200/23
1200/24

225
212
201
191
182
173
166
159

351
331
314
298
284
271
259
249

1089
1089
1089
1089
1089
1089
1089
1089

Nedenstående skal have indvendig håndliste iht. BR

Radius / trin pr. omdr. Grund 500 mm fra indv. håndliste Grund i udv. ganglinje 250 mm fra radius Fribredde mellem indv. og udv. håndliste Radius på indv. håndliste

1300/18

1300/19

1300/20

232

220
209

366

347
330

1089

1089
1089

164

164
164

1300/21

1300/22

1300/23

1300/24

200

200

200

200

314

300

287

275

1084

1052
1020

989

169

201
233

264

1400/20

1400/21
1400/22
1400/23
1400/24

209

200
200
200
200

361

344
328
314
301

1189

1184
1152

1120

1089

164

169

201

233

264

1400/25

1400/26
1500/22
1500/23
1500/24
1500/25

200

200
200
200
200
200

289

278
357
341
327
314

1057

1025
1252

1220

1189

1157

296

328
201

233

264

296

1500/26

1500/27

1500/28

200

200

200

302

291

280

1125

1093

1061

328

360

392

Fribredde: Trappens fri bredde = udvendig radius ÷ 111 mm.

Radius / trin pr. omdr. med er ok iht AT
Radius / trin pr. omdr. med er ok iht BR og AT

Iht. BR skal spindeltrapper have en fri bredde ≥ 1000 mm, grunde i trin ≥ 200 mm målt midt i trappens fri bredde, stigninger ≤ 180 mm samt fri højder ≥ 2100 mm.

Flugtvejstrapper, hvor øverste etages gulv ligger over 5,1 m over terræn, skal endvidere være R30 trapper. Desuden kræves som regel selvstændige trapperum, sprinkleranlæg eller klimaskærme omkring trappen. Det påhviler bygherren selv at forespørge herom hos den lokale myndighed.

Løse skemaer med trins- kabeloner kan rekvireres hos Weland, så man selv kan beregne den aktuelle trappes forløb.Børnesikring

Ved børnesikring menes at ingen lodret åbning er større end 100 mm op til 800 mm gelænderhøjde.Håndliste

Som standard er håndlisten i 42 mm rustfrit flerbukket, ubehandlet standardrør.Gelænderhøjde

Højden er 1100 mm både ved trinforkant i trappeløb og på reposrækværket. Ekstra håndliste placeres i valgfri højde inden for balustrene, f.eks. 900 mm.

Gelænderhøjden på reposen er 1100 mm som standard.Gelænderbelastning

Rækværket er dimensioneret til en belastning på 0,5 kN/m håndliste.

 Trinbelastning

Trinene er dimensioneret til en jævnt fordelt last på 5,0 kN/m2 eller en punktlast på 4,0 kN (50x50 mm).Afstand til væg

Afstand fra trappens periferi til væg skal være min. 50 mm.Stagning

Spindeltrappen skal stages for hver omdrejning (2,5 til 3 meters højde). Dette kan ske ved afstigningsreposens fastgørelse. Hvis trappen mangler afstigningsrepos på hver omdrejning foretages stagning mellem trappens trin og væggen ved hjælp af tilpassede stag.

Stagning, vertikalt

I de tilfælde, hvor spindeltrappen ikke kan stages i den nærliggende væg, kan den med fordel stabiliseres med vertikale stagrør. Disse fastgøres nederst mod det færdige gulv eller fundamentet.Fastgørelse af reposer

Anvend korrekt bolttype ved befæstigelsespunkterne passende til vægmaterialet.Bundplade befæstigelse

Anvend afhængigt af underlaget korrekt bolttype, f.eks. ekspansionsbolt i betonstøbning.

Fastgørelse til spindeltrapper, hvor eksisterende plade mangler, skal der støbes en plint. Denne skal dimensioneres med hensyn til vindkræfter m.m.

Generelt gælder det, at bundpladens afstand til væggen mindst skal svare til trappens radius plus 50 mm.


Produkthåndbog

Brochurer

 

Tellus

Tellus - Modulsystem til affaldsskure og cykelskure

Dato:
07-03-2024
Antal sider:
12
pdf

Film

Bestillingsoplysninger

Monteringsanvisninger

Tegninger

Vedligeholdelsesvejledninger

Øvrigt

Billedgalleri


Søg efter billeder
   
Se side af 1

Nu vises: 

 • aw2051.jpg

  aw2051.jpg

  28-01-2013


  Inkluderet i galleriet:

  Spindeltrapper

 • spiraltrapputrymning04_aw1449.jpg

  spiraltrapputrymning04_aw1449.jpg

  13-04-2010


  Inkluderet i galleriet:

  Spindeltrapper

 • spiraltrapputrymning29_travemunde003.jpg

  spiraltrapputrymning29_travemunde003.jpg

  13-04-2010


  Inkluderet i galleriet:

  Spindeltrapper

 • aw3088.jpg

  aw3088.jpg

  28-01-2013


  Inkluderet i galleriet:

  Spindeltrapper

 • spiraltrapputrymning12_0212.jpg

  spiraltrapputrymning12_0212.jpg

  13-04-2010


  Inkluderet i galleriet:

  Spindeltrapper

 • spiraltrapputrymning22_1154_0707.jpg

  spiraltrapputrymning22_1154_0707.jpg

  13-04-2010


  Inkluderet i galleriet:

  Spindeltrapper

 • aw2103.jpg

  aw2103.jpg

  28-09-2011


  Inkluderet i galleriet:

  Spindeltrapper

 • spiraltrapputrymning02_aw1439.jpg

  spiraltrapputrymning02_aw1439.jpg

  13-04-2010


  Inkluderet i galleriet:

  Spindeltrapper

 • spiraltrapputrymning16_haspa.jpg

  spiraltrapputrymning16_haspa.jpg

  13-04-2010


  Inkluderet i galleriet:

  Spindeltrapper

Vælg galleri