Projektering/byggeregler

Arbejdstilsynets anvisninger

Hvis en facadestige eller lodret lejder er mere end 6 m høj, anviser Arbejdstilsynet, at der monteres rygbøjler med ca. 650 mm diameter fra ca. 2,5 m højde og op til min. 1 m over det niveau, hvor afstigning finder sted.

Ved stiger over 6 m højde anvises desuden hvileplatforme pr. min. 6 m eller 15 m højde afhængigt af hyppigheden af stigens anvendelse. Stigen skal monteres i en afstand fra væg, så en fod kan nå mindst 200 mm ind over trinet regnet fra trinets forkant.

Weland facadestiger overholder AT Arbejdstilsynets anvisninger for stiger til inspektionsveje m.v.

Bemærk!

Weland har et komplet sortiment af sikkerhedsprodukter til taget.Flugtveje

Facadestiger er i Danmark ikke godkendt som egentlige flugtveje, hvor sådanne kræves. Her henvises til afsnittene om spindeltrapper og ligeløbstrapper!

Befæstigelse

Befæstigelse af konsoller og stagning i væg kan foretages med klæbeankre, gennemgående bolte eller med franske skruer og plugs, - alt efter væggens beskaffenhed.


Produkthåndbog

Brochurer

Lagerlister

Film

Monteringsanvisninger

Tegninger

Øvrigt

Der er ingen reference billeder for nu.