Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Salgsbetingelser

Alle prisangivelser er ekskl. gældende merværdiafgift (moms). En leverance omfatter kun de i vor ordrebekræftelse nævnte ydelser, ikke specificerede detaljer er som Weland standard. Det er kundens ansvar at undersøge eventuelle myndighedskrav, inden tegningsarbejde og produktion påbegyndes. Hvis betalingsfristen mod forventning ikke overholdes, beregnes renter fra forfaldsdag.

Kunden kan ikke uden vor skriftlige accept modregne i eller tilbageholde betaling for en leverance med mindre, der er tale om en retslig modfordring. Dette gælder også ved en eventuel reklamation. Levering ufranco, FCA fabrikken i Sverige, iht. gældende Incoterms ekskl. paller og emballage. Såfremt det ønskes at Weland booker transport, forudsættes aflæsningshjælp med truck el. lign. Ved afbestilling eller returnering kræves fuld dækning for avancetab og afholdte omkostninger, - dog minimum 15% af ordrebeløbet før projektering, henholdsvis minimum 30% af ordrebeløbet efter projektering er igangsat. Projektering omfatter tegning eller beregning. Evt. opmåling tilkommer som afholdt omkostning ud over disse mindstesatser.

Ved reduktion af ordrebeløbet kræves ligeledes dækning for avancetab efter samme mindstesatser som ovenstående.

Hvis en ordre helt eller delvist sættes i bero, foretages aconto fakturering efter samme mindstesatser, på det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt.

Leveringsbetingelser

Det forudsættes, at leverancen kontrolleres straks efter modtagelsen og eventuelle reklamationer skal være os i hænde senest 7 dage efter modtagelsen af leverancen. I øvrigt betingelser iht. CRM loven §38. Den angivne leveringstid er baseret på vort bedste skøn. Eventuelle krav om erstatning for omkostninger som følge af leveringsforsinkelse, eller eventuelle mangler og skader, accepteres ikke. Vi forbeholder os ret til selv at udbedre evt. fejl. Vi accepterer ikke udbedring af evt. fejl og mangler uden forudgående skriftlig aftale.

Såfremt leveringstiden udskydes af kunden, efter at arbejdet er igangsat, forbeholder vi os ret til at foretage udfakturering til den oprindelige leveringstid. Når en leverance kræver brug af EUR-paller eller speciel emballage, debiteres denne separat og tages ikke retur.

Betalingsbetingelser

  • Vore normale betalingsbetingelser er netto før levering og gælder, når andet ikke er bekræftet af os.
  • 30 dage netto kan evt. aftales ved udstedelse af bankgaranti eller ved tilstrækkelig FICO kreditmax = 2% af egenkapitalen ved overskud hhv. 0% ved underskud. Derved gives ikke kredit ved negativt nettoresultat.
  • Angivne priser er Deres nettopriser i DKK ekskl. moms.
  • Når intet andet er anført, er priserne baseret på dags dato niveau og gældende 40 arbejdsdage fra tilbudsdato.

Produkthåndbog

Brochurer

 

Tellus

Tellus - Modulsystem til affaldsskure og cykelskure

Dato:
07-03-2024
Antal sider:
12
pdf

Certifikater

Øvrigt