Børnesikkerhed - låger og gelændere

Låge

Weland låger kan monteres på spindeltrappen. Lågens hængsler monteres på centersøjlen, og låsebeslaget fastgøres i trappegelænderet. Låsen er fjederbelastet og så hård, at små børn ikke kan åbne den.

Lågen kan anvendes både i begyndelsen og slutningen af trappen.

Låge


Børnesikre gelændertyper

Ved børnesikre gelændere må ingen lodret åbning være større end 100 mm op til 800 mm gelænderhøjde. Weland standardudførelse giver indendørs mulighed for 2 varianter, der opfylder dette krav: Udfyldning med bøjlegelænder eller med tremmegelænder.

Gelænder med hærdede glaskassetter, metalpladekassetter eller kreneleret net net er andre varianter, som er børnesikre.

Gelænder med bøjler

Gelænder med bøjler er et børnesikret gelænder med maks. 100 mm åbning mellem de lodrette stænger. Anvendes særligt til flugtvejstrapper og til større industritrapper, hvor børn kan færdes.

Bygelräcke


Tremmegelænder

Tremmegelænderet er som bøjlegelænderet et børnesikret gelænder med maks. 100 mm åbning mellem de lodrette tremmer.

Rundstangsgelænder


Børnesikre alternative gelændere

Plade/perforeret plade

Gelænder med plade og perforeret plade er et børnesikkert gelænder, dvs. åbningen er maks. 100 mm.

Perforerad plåt

 


Kreneleret net/trådnet

Gelænderet med kreneleret net er præcis som gelænderet med plade et børnesikkert alternativ med en åbning på maks. 100 mm.

Kreneleret net/trådnet

 


Glaskassetter

Gelænder med 6 mm hærdede glaskassetter er et børnesikkert gelænder, dvs. åbningen mellem glaskassetterne er maks. 100 mm.

Børnesikkert gelænder med glaskassetter


Produkthåndbog

Brochurer

Film

Bestillingsoplysninger

Monteringsanvisninger

Tegninger

Vedligeholdelsesvejledninger

Øvrigt

Der er ingen reference billeder for nu.