Bejdsning

Bejdsning

Ved svejsning og slibning af rustfrie genstande beskadiges overfladelaget. Hvis disse overflader ikke behandles med bejdsning, er risikoen for korrosionsangreb stor.

For at retablere overfladelaget og få en komplet korrosionshærdning skal emnet bejdses.

Delene sænkes ned i et bad af fluorbrintsyre, salpetersyre og vand. Derefter skylles delene med rigelige mængder vand. Produktets korrosionsbeskyttelse på svejsesamlinger og slebne overflader er nu retableret.


Der er ingen reference billeder for nu.